CAREER

  • CAREER

บริษัท เวลแมน จำกัด มีความประสงค์เปิดรับสมัครตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

Turner Machine
Location Nonthaburi Factory
Job ปฏิบัติงานในสายการผลิต หรือเครื่องจักรที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ
Qualifications สามารถใช้เครื่องมือวัดละเอียดได้ , มีความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น
Experience 2 ปี ขึ้นไป
Educational Background ปวช ขึ้นไป
Salary Company Structure
Position 2
Date 16/02/58