ผลงาน

ทดสอบ

ทดสอบ

เครื่องพ่นจับแบบเปียก
CLIENT CAPACITY (TPH) UNIT
(s)
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด 60 2
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด 200 1