สินค้า

 • ถังพักใส (Trayless Clarifier)

  The short retention time clarifier

 • รางกวนตั้ง (Continuous Vertical Crystalliser)

  Wellman provides the retrofitting of your old vertical crystallizer.

 • หม้อเคี่ยวนอน (Continuous Vacuum Pan)

 • หม้อต้มจุ๊ปยาว (Long Tube Evaporator)

 • รีฮีตเตอร์ (Massecuite Reheater)

  Reheat the C-massecuite for easier centrifuge. Extremely low purity rise.

 • ถังแช่อ้อย (Chainless Diffuser)

 • คอนดิชันนิ่งไซโล (Conditioning Silo)

 • หม้อเคี่ยวตั้ง(Batch vacuum pan)

 • ตะแกรงกรองน้ำอ้อยรวม (Rotary Juice Screen/Rotary Trommel Screen)