สินค้า

พัดลมที่ใช้ในอุตสาหกรรม (Industrial Fan)

พัดลมที่ใช้ในอุตสาหกรรม (Industrial Fan)

     พัดลมออกแบบโดยบริษัทที่มีชื่อเสียงจากประเทศออสเตรเลีย ซี่งสามารถตอบรับความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ พัดลมอุตสาหกรรมที่เรานำเข้านี้ สามารถทำงานด้วยประสิทธิภาพทาง Aerodynamic มีระดับเสียงและการสั่นสะเทือนที่ต่ำทำให้ไม่รบกวนการทำงานของคนใช้งาน มีอายุการใช้งานของ Bearing ยาว อีกทั้งมีส่วนของการบำรุงรักษาอย่างรวดเร็ว
       ทางบริษัทของเรายังบริการ Lining ด้วยวัสดุพิเศษที่เรียกว่า Niobium ซึ่งช่วยป้องกันการสึกกร่อนให้กับใบพัดลม
        บริษัทของเรามีความสามารถในทางวิศวกรรมในการผลิตพัดลมอุตสาหกรรมนี้ เพื่อให้เหมาะสมต่อการติดตั้งและมีการออกแบบพัดลมที่มีทักษะการทำงานพิเศษ เพื่อตอบสนองกับความต้องการในกระบวนการผลิตของลูกค้า จากการออกแบบเพื่อรองรับการทำงานที่หลากหลายของลูกค้าแล้ว ยังรวมไปถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้า กระบวนการสันดาป กังหัน ระบบลมและกระปุกเกียร์ของเครื่องยนต์ (Gearbox) อีกด้วย