สินค้า

อุปกรณ์คัดแยกของแข็ง/ของเหลว ( Solid/Liquid Separation Device )

อุปกรณ์คัดแยกของแข็ง/ของเหลว ( Solid/Liquid Separation Device )

    เนื่องจากการออกแบบเครื่องกรองที่ใช้เป็นเครื่องกรองชนิด Wedge Wire หรือเครื่องกรองแบบตะแกรง (Sieve Screen) จากประเทศอเมริกาและออสเตรเลีย เราได้ผลิตเครื่องกรองแยกของแข็งและของเหลวภายในนามของบริษัท เช่น Well-stat, Well-rotar, Well-strainer, Well P-strainer และ Well-subscreen
     ลักษณะเด่นของเครื่องกรองประเภทนี้ประกอบด้วยการใช้วัสดุคุณภาพชนิดเหล็กกล้าไร้สนิม ซึ่งทนต่อการกัดกร่อน ไม่เกาะเป็นก้อน เพราะช่องเปิดของตะแกรงที่มีพื้นที่มาก ดังนั้น เครื่องมือนี้จึงถูกประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมน้ำตาล เยื่อและกระดาษ การบำบัดน้ำเสียและในงานด้านอื่นๆ