สินค้า

ระบบลดสีน้ำเชื่อมแบบเรซิ่น (Ion-exchange Resin System)

ระบบลดสีน้ำเชื่อมแบบเรซิ่น (Ion-exchange Resin System)

     ทางบริษัทของเรามีเรซินคอลัมน์ ซึ่งทนทานต่อการใช้งานกับสภาวะความดันสูง รวมไปถึงการรองรับวัสดุจำพวกทราย เรวิน อินเนอร์ทเรซิน
  ในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ตัวเรวินคอลัมน์นี้จะใช้ในการะบวนการลดสีในน้ำอ้อย ซึ่งบริษัทของเราสามารถออกแบบเพื่อรองรับความต้องการใช้ประโยชน์ของระบบการแลกเปลี่ยนประจุด้วยเรซิน
     นอกจากนี้ บริษัทของเรายังมีตัวดักเม็ดเรวิน (Resin Trap) ซึ่งใช้ในการแยกเม็ดเรซิน ซึ่งผ่านกระบวนการลดสีในน้ำอ้อย เนื่องจากตัวดักเม็ดเรซินของเรามีลักษณะเป็นตะแกรงลิ่ม ซึ่งมีลักษณะเด่นตรงที่สามารถล้างย้อนกลับได้ง่าย เมื่อมีเม็ดเรซินติดอยู่บริเวณช่องว่างของตัวดักเม็ดเรซิน
     เรซินที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนประจุนี้จะใช้ในกระบวนการแยก การทำให้บริสุทธิ์และการลดสิ่งปนเปื้อน