สินค้า

BC-P

BC-P

คุณสมบัติทางเคมี : ของเหลวสีขวลื่น สารเคมีเพื่อบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ
ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยาเคมี :
⇒BC-P มีประสิทธิภาพในการชะลอตัวทางเคมีหรือการแลกเปลี่ยนไอออนของน้ำดิบก่อนการเข้าระบบ
⇒ตะกอนของโลหะออกไซด์จะไม่เกิดการยึดเกาะและจะตกตะกอนออกไป
ประโยชน์ที่ได้ :
⇒ง่ายต่อการทดสอบและการควบคุมโดยใช้วิธีมาตรฐาน
⇒ช่วยให้พื้นผิวโลหะสะอาดที่สำคัญสูงสุดเกิดการถ่ายเทความร้อนและทนต่อการกัดกร่อนอย่างมีประสิทธิภาพ
⇒สามารถนำมาใช้ในช่วงกว้างของอุณหภูมิความดันและค่าความเป็นกรด-ด่าง
ข้อแนะนำ :
เพื่อป้องกันการจับตัวเป็นก้อนจึงควรเก็บไว้ในที่มีหลังคาและฝาปิดมิดชิด