สินค้า

WELLLIC

WELLLIC

คุณสมบัติทางเคมี : เป็นของเหลวสีเหลือง เป็นน้ำยาที่ช่วยป้องกันการกัดกร่อนเนื้อเหล็ก
ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยาเคมี :
⇒WELLIC เป็นตัวยับยั้งที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับที่เป็นกรดภายใต้อัตราการลดลงของไฮโดรเจน
⇒กรดจะเข้าไปทำการลดขนาดของการเกิดปฏิกิริยาออกไซด์ในผิวโลหะ
ประโยชน์ที่ได้รับ :
⇒ลดอัตราการกัดกร่อนในพื้นผิวของจุ๊บหม้อไอน้ำ
⇒ไม่เหลือคาบหรือตะกอนทำให้ง่ายต่อการใช้
ข้อแนะนำ :
⇒เก็บในที่แห้งและอาการถ่ายเทสะดวก เก็บให้ห่างจากเปลวไฟและวัสดุที่ติดไฟได้
⇒อันตรายหากกลืนกิน หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่นเข้าไป
⇒ปิดภาชนะให้สนิทเมื่อไม่ได้ใช้
⇒หากมีการสัมผัสต้องรีบทำความสะอาด
⇒ในกรณีที่กลืน / กิน ให้รีบกินนมหรือไข่ขาวเพื่อให้อาเจียนออกมาและรีบไปพบแพทย์ทันที