สินค้า

WELL - KEEPER

WELL - KEEPER

คุณสมบัติทางเคมี : เป็นเม็ดเล็กๆ สีขาว น้ำยารักษาหม้อไอน้ำ
ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยาเคมี :
⇒ป้องกันการกัดกร่อนจากการเกิดปฏิกิริยาเคมีภายในหม้อไอน้ำ
⇒ให้เกิดการแลกเปลี่ยนและให้มีพื้นที่ผิวในการสัมผัสความร้อนภายในหม้อไอน้ำเพิ่มมากขึ้น
ประโยชน์ที่ได้ :
⇒ลดอัตราการกัดกร่อนในหม้อไอน้ำ
⇒ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากการเปลี่ยนโดยตรงและจากการซ่อมแซม
ข้อแนะนำ :
⇒เก็บในที่แห้งและอาการถ่ายเทสะดวก เก็บให้ห่างจากเปลวไฟและวัสดุที่ติดไฟได้
⇒ปิดภาชนะให้สนิทเมื่อไม่ได้ใช้ และหลีกเลี่ยงการหายใจเอาละอองสารเคมีเข้าไป
⇒หากมีการสัมผัส ให้รีบล้างทำความสะอาดทันที