สินค้า

WELL - DS1010

WELL - DS1010

คุณสมบัติทางเคมี : เป็นสารของเหลวสีขาวขุ่น ใช้เป็นสารช่วยยับยั้งและกำจัดการเกิดฟอง
ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยาเคมี :
⇒เพื่อยับยั้งขวบนการสร้างและการเกิดฟองในผลิตภัณฑ์
⇒WELL - DS1010 เป็นสาร Silicone Antifoam Emulsion ที่ออกแบบมาพิเศษโดยเฉพาะ เพื่อกำจัดฟองในระบบการผลิต
⇒เจือจางกับน้ำในอัตราส่วน 10 ppm. ซึ่งใช้กันอย่างแผ่หลายในอุตสาหกรรมการหมัก รวมทั้งอาหารและอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
ประโยชน์ที่ได้ :
⇒เมื่อป้องกันการเกิดฟองในผลิตภัณฑ์ย่อมทำให้ผลผลิตดีขึ้น
⇒ปฏิกิริยาสามารถเกิดได้กับช่วง pH ที่กว้าง
⇒ตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรอาหารและยา (FDA)