สินค้า

WELL Q50

WELL Q50

คุณสมบัติทางเคมี : ของเหลวไม่ติดไฟและการเกิดฟองต่ำ สารควบคุมความผกผันน้ำตาลซูโครสในโรงงานน้ำตาล
ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยาเคมี :
⇒WELL Q50 มี 50% ของสารประกอบแอมโมเนีย
⇒สามารถละลายได้อย่างอิสระในน้ำ
⇒ป้องกันไซโตพลาสม่าของผนังเซลล์ในเชื้อจุลินทรีย์และทำการแทรกซึมเข้า เพื่อทำลายเชื้อจุลินทรีย์
ประโยชน์ที่ได้ :
⇒ลดการกัดกร่อนของอุปกรณ์ลูกหีบ
⇒ช่วยลดค่าสีของน้ำอ้อย
⇒การควบคุมกลิ่นสาปในน้ำอ้อย
ข้อแนะนำ :
⇒ผิวหนังสามารถล้างด้วยน้ำเปล่าและสบู่
⇒หากเข้าตาให้ล้างน้ำสะอาดเป็นเวลา 15 นาที แล้วจึงไปพบแพทย์
⇒ในกรณีกลืนกินให้รีบดื่มนมหรือทานไข่ขาวเพื่อให้อาเจียนแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที