สินค้า

WELL SOL

WELL SOL

คุณสมบัติทางเคมี : ผงสีขาวลื่น ผลิตภัณฑ์กำจัดตะกรันใช้ร่วมกับโซดาไฟ
ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยาเคมี :
⇒WELL SOL เป็นสารเติมแต่งสูตรพิเศษที่จะใช้ร่วมกับโซดาไฟ เพื่อเพิ่มการแทรกซึมของโซลูชั่นโซดาไฟ ทำให้ตะกรันหลุดออกจาก Tube ได้ง่าย
ประโยชน์ที่ได้ :
⇒ลดเวลาในการทำความสะอาด
⇒ลดการใช้โซดาไฟ
ข้อแนะนำ :
⇒WELL SOL เป็นอันตรายหากกลืนกิน สูดดมหรือถูกดูดซึมผ่านผิวหนัง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา
⇒ในกรณีที่สัมผัส ให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากเป็นเวลา 15 นาที