สินค้า

หม้ออบตั้ง (Shelves Dryer)

หม้ออบตั้ง (Shelves Dryer)

เครื่องอบเม็ดน้ำตาลทั้งสองแบบนี้ใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมอาหาร สารเคมี แร่ธาตุ และพอลิเมอร์ เป็นต้น
เครื่องอบเม็ดน้ำตาลทั้งสองแบบนี้มีทั้งการอบแห้งแบบ Fluidization ซึ่งสามารถอบน้ำตาลได้ปริมาณมากๆ และมีอัตราการแลกเปลี่ยนความร้อนที่สูง ทำให้มีประสิทธิืภาพสูง อีกทั้งยังสามารถปรับอุณหภูมิให้มีความร้อนที่เหมาะสมกับชนิดของน้ำตาลที่อบได้ง่ายอีกด้วย