เกี่ยวกับบริษัท

“บริษัท เวลแมน จำกัด”

เริ่มก่อตั้งกิจการในปี พ.ศ. 2528 ซึ่งเป็นบริษัทธุรกิจการค้าเคมีภัณฑ์และเครื่องจักรหลากหลายชนิดให้แก่อุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาล และธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จากการตลาดการค้าขายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลตั้งแต่เริ่มกิจการ บริษัทของเรามีชื่อเสียงจากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและเชื่อถือได้ ทำให้เป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรม

 

บริษัทของเรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีการขยายตลาดที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายสินค้าที่หลากหลายชนิด อันได้แก่ เคมีภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำตาลเช่น Flocculant, Biocide, Antiscale, Antifoaming, Boiler Compound, BoilerKeeper, Pan Aids, Antilichen, Acid-inhibitor, Caustic Additive, Decolourizing Agent ที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งมีการรับรองภายใต้มาตรฐานทางด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค จึงรับรองได้ว่ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอน

“ทั้งนี้เคมีภัณฑ์เหล่านี้สามารถใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาล อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย”

และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากในส่วนของเคมีภัณฑ์แล้ว ทางเรามีการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์หลากหลายชนิดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวางเช่น Solid-Liquid Separator, Reduction Gear, Vibration Motor, Well Sizer,Economizer, Continuous Vacuum Pan, Massecuite Reheater, Jet Condenser,Trayless Clarifier, Bagasse Dryer, Fluidizied bed Dryer & Cooler, Shelf Dryer & Cooler, Wet Scrubber, Ion-exchange Resin System, Polybaffle,Industrial Fan, Spray Pond Nozzle, Agitator or Mixer ฯลฯ

“เป็นเวลามากกว่ายี่สิบปีของการก่อตั้ง บริษัทประสบความสำเร็จในการบริหารและจัดการธุรกิจในด้านการเป็นผู้ประกอบชิ้นส่วนและบริการทางด้านวิศวกรรม”

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้าของเราให้มีความน่าเชื่อถือ และมีความทนทานต่อการใช้งานซึ่งมีการดำเนินการโดยมีการออกแบบและประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะ และภายใต้การควบคุมการผลิตที่มีประสบการณ์อย่างเข้มงวด

ดังนั้นลูกค้าของเรามีความมั่นใจในความทนทานของผลิตภัณฑ์และบริการหลังการขายและยังคงตระหนักดีว่า สินค้าของเราสามารถให้ผลตอบแทนจากการลงทุนได้ดีที่สุดอีกด้วย

นอกจากการค้าในส่วนของเคมีภัณฑ์และเครื่องจักรต่างๆแล้ว ในส่วนของโรงงานผลิตเอทานอล บริษัทของเรามีบริการให้การบริหารจัดการโครงการ งานประกอบถัง การติดตั้งระบบท่อ และการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับ Cassava Pre-treatment Plant ซึ่งรวมไปถึง Hammer Mill, Vibration Screen, Slurry Tank Mixer, De-sand unitและ Related Conveyor ยิ่งไปกว่านั้นเรามีความพร้อมจัดเตรียม Cassava Starch Liquefaction and Saccharification Plant (EPC Project) ด้วยวัตถุดิบที่เป็นกากน้ำตาลหรือมันเส้น

Vision

 • Energy Saving
  การลดพลังงาน
 • Productivity
  การเพิ่มผลผลิต
 • Friendly User
  เป็นมิตรกับผู้ใช้
 • Reduce Maintenance
  ลดการซ่อมบำรุง