สินค้า

F.A.S Organic Liquid Antiscale

F.A.S Organic Liquid Antiscale

คุณสมบัติทางเคมี : เป็นสารอินทรีย์ของเหลวใสไม่มีสี (Organic) ใช้เป็นสารช่วยยับยั้งป้องกันตะกรันในหม้อต้มชุดที่ 1, 2
ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยาเคมี :
⇒F.A.S. เป็นสารอินทรีย์เหลวพิเศษ เพื่อยับยั้งขบวนการสร้างตะกรันและตกตะกอนโคลน (Sludge) ในขั้นตอนแรกและขั้นตอนที่สองของขบวนการต้มระเหยน้ำอ้อยในอุตสาหกรรมน้ำตาล
⇒ประสิทธิภาพในการยับยั้งจากตะกรันที่เกิดจากเกลือแคลเซียม (Carbinate, Phosphate, Oxalate, Sulphate, Silicate)
⇒สาร F.A.S. สามารถละลายน้ำได้ทุกสัดส่วนและไม่เกิดฟอง
⇒ทำหน้าที่บิดเบือนลักษณะการเกิดผลึกทำให้ประสิทธิภาพการเกิดการกระจายของของแข็งที่ไม่ละลายน้ำดีขึ้นจึงเกิดการรวมตัวของตะกรันน้อยลง
ประโยชน์ที่ได้ :
⇒ยืดระยะการทำงานให้ยาวขึ้นและลดเวลาการหยุดทำความสะอาดให้น้อยลง
⇒การแลกเปลี่ยนความร้อนดีขึ้น (Heat Transfer)
⇒ลดการก่อตัวของตะกรัน
⇒ง่ายต่อการล้างทำความสะอาดและลดระยะเวลาทำความสะอาดให้สั้นลง
⇒ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
ข้อแนะนำ :
สาร F.A.S. ไม่เป็นพิษต่อผิวหนังและดวงตา แต่อย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยง หากสารเคมีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาด